Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 22 July 2024 
На 01.06.2023 г. „Туристстрой - Царацово“ ЕООД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Туристстрой – Царацово

На 01.06.2023 г. „Туристстрой - Царацово“ ЕООД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
„Доставка на производствено оборудване за „Туристстрой – Царацово“ ЕООД“. 
Процедурата предвижда провеждането на избор на изпълнител с публична покана за доставката,
монтажа и въвеждането в експлоатация на следното производствено оборудване:
1. Автоматизирана система, състояща се от механична преса с пневматичен съединител, индустриален робот за зареждане на детайла,
автоматизирана система за зареждане и разтоварваща станция - 2 бр. на обща прогнозна стойност до 837 800,00 лв. без ДДС                
2. Роботизирана станция за зареждане и разтоварване на заготовки - 2 бр. на обща прогнозна стойност до 533 600,00 лв. без ДДС

Общата прогнозна стойност на процедурата е до 1 371 400,00 лв. без ДДС     

Крайният срок за набиране на оферти за участие в процедурата
е до 08.06.2023 г. включително.
Офертите и приложенията към тях се подават по изцяло електронен път чрез Информационната система
за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020) на следния уеб адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Приложение: Пълен пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с
публична покана с предмет: „Доставка на производствено оборудване за „Туристстрой – Царацово“ ЕООД. 

Изтегляне на тръжна документация


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com