Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 22 July 2024 
Процедурата за избор на изпълнител е обявена за целите и във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-6.002-0193-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване

На 31.01.2023 г. „Туристстрой – Царацово“ ЕООД обяви процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по подобряване на енергийната ефективност на производствено хале на „Туристстрой – Царацово“ ЕООД“. Процедурата за избор на изпълнител е обявена за целите и във връзка с изпълнението на проект по договор за БФП № BG16RFOP002-6.002-0193-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. 

Крайният срок за подаване на оферти за участие в процедурата е до 07.02.2023 г. (включително)

Офертите за участие в процедурата за избор на изпълнител се подават по изцяло електронен път чрез модул „Е-тръжни процедури“ на Информационната система за управление и наблюдение на средставата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020), находяща се на следния уеб адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Index

Приложение: Пакет от документи за участие в процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи (СМР) по подобряване на енергийната ефективност на производствено хале на „Туристстрой – Царацово“ ЕООД“.

Свали тук


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com