Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 22 July 2024 
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-6.002-0193 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-6.002-0193 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

 

 

На 16.09.2022 г. между „Туристстрой - Царацово“ ЕООД и Министерство на иновациите и растежа беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-6.002-0193 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата стойност на проекта е 304 156,00 лв., от които 150 000,00 лв. европейско финансиране.

 

Общата цел на проекта е свързана с предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

 

„Туристстрой – Царацово“ ЕООД е средно по размер производствено предприятие с основна дейност производство на метални изделия и конструкции.

 

В рамките на настоящия проект дружеството планира да внедри три мерки по топлоизолация на собствено производствено хале, намиращо се на територията на производствената база на предприятието в с. Царацово 4204, общ. Марица, обл. Пловдив. Производственото хале е старо (над 30 годишно), като в него се произвеждат основните изделия на предприятието - вентилационни заготовки, стелажни системи, кабелни скари и други стандартни и нестандартни метални изделия.

 

Планираните по проекта три енергоефективни сградни мерки се налагат поради необходимостта „Туристстрой – Царацово“ да намали топлинните и енергийни загуби при отоплението на халето, както и за да подобри вътрешния микроклимат и условията на работа за работниците.

 

В тази връзка, по проекта се предвижда изпълнението на следните 3 мерки за подобряване на енергийната ефективност:

 

1) ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОТ САНДВИЧ ПАНЕЛИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАН ЗА ВЪНШНИ СТЕНИ - 668 м2

Предвидените сандвич панели с топлоизолация от полиуретан за външни стени (668 м2) ще са с дебелина от 100 мм и с коефициент на топлопроводност за топлоизолационни плочи ? от 0.022 W/m.K и реакция на огън за цялата топлоизолационна система – клас В2 (по-висок от заложените по процедурата минимални технически изисквания за клас D).

 

2) ИЗГРАЖДАНЕ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА ОТ САНДВИЧ ПАНЕЛИ С ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ОТ ПОЛИУРЕТАН ЗА ПОКРИВИ - 1712 м2

Предвидените сандвич панели с топлоизолация от полиуретан за покрив (1712 м2) ще са с дебелина от 100 мм и с коефициент на топлопроводност за топлоизолационни плочи ? от 0.022 W/m.K и реакция на огън за цялата топлоизолационна система – клас В2 (по-висок от заложените по процедурата минимални технически изисквания за клас D).

 

3) МОНТАЖ НА ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ (ПРОЗОРЦИ) С РАМКА ОТ АЛУМИНИЙ И ПРЕКЪСНАТ ТОПЛИНЕН МОСТ - 156 м2

Предвидените ограждащи конструкции - прозорци с рамка от алуминий и прекъснат топлинен мост (156 м2) ще допринесат за постигане на обобщен коефициент на топлопреминаване от 1,5 W/m?.K, който надхвърля заложените по процедурата минимални технически изисквания за постигане на обобщен коефициент на топлопреминаване от 1,70 W/m?.K.

 

Чрез изграждането на двете топлоизолационни системи от сандвич панели с топлоизолация от полиуретан за външни стени и покрив, дружеството ще е в състояние да достигне показателите, заложени в Наредба №7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (редакция от 15.07.2015 г.), което значително ще намали консумацията на енергия, необходима за отопление и охлаждане на производственото хале. Дори е възможно в голяма част от случаите да не се налага отопление, тъй като с добра топлоизолация и отделяната от производствените машини топлина ще бъде достатъчна, за да се достигнат минималните изисквания за температура в помещението.

 

Предвидената дограма с рамка от алуминий и прекъснат топлинен мост е предвидена с високоефективни стъкла, които задържат топлината през зимата и намаляват слънчевото греене през лятото, което ще допринесе за по-добрите работни условия в производството.

Носещата метална конструкция на халето е в добро състояние, което означава че с подмяната на ограждащите елементи с енергийно-ефективни такива, значително ще се удължи живота на самата сграда като цяло.

 

По този начин, и чрез изпълнението на предвидените по проекта на „Туристстрой – Царацово“ енергоефективни мерки, предприятието ще подобри енергийната си ефективност, ще повиши конкурентоспособността и ще понижи енергийната си интензивност, с което успешно да бъдат преодолени икономическите последствия от разпространението на пандемията от COVID-19.

Свали целия файл тук: Prilojenie 2.16.1_инфо уеб сайт_ТС ЕООД.docx


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com