Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 22 July 2024 
Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.077-0684

Сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по проект № BG16RFOP002-2.077-0684

“Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.


 

На 20.01.2021 г. между „Туристстрой – Царацово“ ЕООД и Министерство на икономиката беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ по одобрен проект на дружеството № BG16RFOP002-2.077-0684 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран по процедура № BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.

 

Общата стойност на проекта е 150 000,00 лв., от които 127 500,00 лв. европейско и 22 500,00 лв. национално съфинансиране, при 100% интензитет на безвъзмездната финансова помощ.

 

Общата цел на проекта е свързана с осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Отпуснатата по проекта на „Туристстрой - Царацово“ ЕООД безвъзмездна финансова помощ, цели покриването на оперативни разходи на дружеството за суровини, материали, горива, труд и други, чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция, необходими за преодоляване на недостига на средства или липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com