Начало Новини Карта на сайта
 English
 Русский
Начална страница / Новини 22 July 2024 
Стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставката на хидравлична листоогъваща машина с ЦПУ за „Туристстрой – Царацово“ ЕООД.

Стартира процедура за избор на изпълнител с публична покана за доставката на хидравлична листоогъваща машина с ЦПУ за „Туристстрой – Царацово“ ЕООД.
Договорът за доставка ще бъде финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-0559-C01/20.06.2016 г. „Подобряване на производствения капацитет на "Туристстрой Царацово" ЕООД“ по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020 г.“

Оферти за участие в процедурата могат да бъдат подавани единствено чрез системата ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) в срок до 00:00 ч. на 29.09.2016 г.

Пълната тръжна документация, може да бъде свалена от следния адрес:


Още новини:
 

Всички права запазени от "Туристстрой - Царацово" ЕООД ®
Дизайн и изработка SunriseStyle.com